Seneskader

Heste har strække- og bøjesener, som er placeret foran og bag på hestens for- og bagpiber.

Seneskader forekommer forholdsvis hyppigt hos heste, og de kan bl.a. opstå ved, at hesten kommer til skade eller ved sygdom.

Dyrlægen diagnosticerer ofte seneskader ved hjælp af en ultralydscanning. Skønner dyrlægen at Laser-Terapi kan hjælpe, så kontakt os straks.

De fleste senelidelser opstår hos heste i bøjesenerne:

  • Den overfladiske bøjesene
  • Dybe bøjesene
  • Gaffelbånd
  • Bøjesenernes støttebånd

Vedr. pkt. 1. Hvis den overfladiske bøjesene bliver hævet, får piben et krumt udseende bag på piben. Man beskriver lidelsen, som en en “klapsene”. Der ses et varieret halthedsbillede, hvor hesten kan være hvor som helst fra lidt halt til springhalt. I de fleste tilfælde ses lidelsen på forbenet hos galop-, spring- og dressur heste, mens lidelsen forekommer hyppigst på bagbenet hos trav-, køre- og arbejdsheste.

Vedr. pkt. 2. Hvis der opstår sygdom i den dybe bøjesene, vil benet i reglen være diffust hævet og halthedsbilledet kan også her variere. På billedet her ses et eksempel på laserbehandling af den dybe bøjesene på en Islænder.

Vedr. pkt. 3. Opstår der sygdom i gaffelbåndet, vil benet også i reglen være hævet og hesten kan være halt i forskellige grader.

Vedr. pkt. 4. Er bøjesenernes støttebånd skadet, kan halthedsbilledet variere. Det er derfor ikke muligt at beskrive dette på en kort og præcis måde, men generelt vil hesten i det akutte stadie vise tegn på halthed og smerte. Når man berører og trykker på et område, hvor senen er hævet, vil hesten udvise tegn på smerte.

Welkommen til Søholm. Er det wraphø du leder efter Så klik på maskinstation.

X